Thông báo 
Bấm ESC để thoát hoặc
  • 1
Thứ 5, ngày 9 tháng 4 năm 2020 Chào mừng bạn đến với website của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Gia hạn thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính
Thông báo ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
CBTT "Nghị quyết HĐQT số 49"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Công Bố BCTC Quý 4 Năm 2019 Của Công ty
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
CBTT "Nghị quyết HĐQT số 47 - Thành lập công ty"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
CBTT V/v: Thay đổi người được ủy quyền Công Bố Thông Tin
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Công bố thông tin V/v: Xin gia hạn báo cáo tài chính năm 2020 của TH1
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
CBTT "Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Công Bố Thông Tin : Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Số 46 và Số 46A
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
1 2 3 4 5 ...
Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.8264009 / 3.8265190   -   Fax: (84-24) 3.8259894