Thông báo 
Bấm ESC để thoát hoặc
  • 1
Thứ 6, ngày 14 tháng 12 năm 2018 Chào mừng bạn đến với website của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:

Lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam như sau (thông báo):

-        Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h30 ngày 27/04/2017.

-        Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-        Nội dung họp:

+        Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;

+        Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;

+        Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát;

+        Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.


TÀI LIỆU

Chương trình ĐHĐCĐ năm 2017: Tải tại đây

Xác nhận tham dự - giấy ủy quyền: Tải tại đây

- Quy chế tiến hành Đại hội: Tải tại đây

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017: Tải tại đây

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016: Tải tại đây

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 kế hoạch 2107: Tải tại đây

3. Báo cáo của BKS: Tải tại đây

4. Tờ trình phê chuẩn bổ nhiệm TV HĐQT 2017: Tải tại đây

5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa điều lệ: Tải tại đây

6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2016 kế hoạch 2017: Tải tại đây

7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017: Tải tại đây


Trân trọng thông báo ../..
CÁC TIN KHÁC
Công Bố BCTC Quý 3 Năm 2018 Của Công ty
CBTT Nghị Quyết HĐQT "Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty"
Công Bố Báo Cáo Tài Chính 6 Tháng Đầu Năm 2018
Công Bố Báo Cáo Quản Trị Công Ty Bán Niên 2018
Công Bố BCTC Quý 2 Năm 2018 Của Công ty
CBTT Nghị Quyết HĐQT "Thông qua kết quả HĐ SXKD 6 tháng đầu năm 2018"
CBTT Nghị Quyết HĐQT "Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty của Ông Trần Anh Vương"
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty
Giải trình nguyên nhân chứng khoán bị hạn chế giao dịch
Thông báo "Hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu TH1"
1 2 3 4 5 ...

Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.8264009 / 3.8265190   -   Fax: (84-24) 3.8259894