Thông báo 
Bấm ESC để thoát hoặc
  • 1
Thứ 4, ngày 17 tháng 7 năm 2019 Chào mừng bạn đến với website của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:

Lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam như sau :

-        Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h30 ngày 09/03/2018.

-        Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-        Nội dung họp:

+        Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

+        Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;

+        Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;

+        Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.MẪU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ, SYLL VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ

- Thông báo

- Mẫu đề cử TV.HĐQT 2018

- Mẫu ứng cử TV.HĐQT 2018

- Mẫu sơ yếu lý lịch

- Xác nhận tham dự ĐH 2018


TÀI LIỆU

Chương trình ĐHĐCĐ năm 2018: Tải tại đây

- Quy chế tiến hành Đại hội: Tải tại đây

- Quy chế bầu cử: Tải tại đây

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 & kế hoạch SXKD 2018Tải tại đây

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017 & phương hướng hoạt động năm 2018Tải tại đây

3. Báo cáo hoạt động của BKS 2017 & phương hướng hoạt động năm 2018Tải tại đây

4. Tờ trình bầu lại toàn bộ TV HĐQT của nhiệm kỳ 2016 - 2021Tải tại đây

5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanhTải tại đây

6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Tải tại đây

7. Tờ trình  thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty: Tải tại đây

8. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2017 kế hoạch 2018Tải tại đây

9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018Tải tại đây


DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018


Trân trọng thông báo ../..CÁC TIN KHÁC
CBTT "Ký Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC Năm 2019 Của Công Ty"
Công Bố Thông Tin V/v "Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp May xuất khẩu Hải Phòng"
CBTT "Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019"
Công Bố Biên Bản Và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2019
Công Bố Báo Cáo Thường Niên Năm 2018
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công Bố BCTC Đã Được Kiểm Toán Năm 2018 Của Công ty TH1
Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
CBTT "Nghị quyết HĐQT số 43"
CBTT "Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018"
1 2 3 4 5 ...

Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.8264009 / 3.8265190   -   Fax: (84-24) 3.8259894