Thông báo 
Bấm ESC để thoát hoặc
  • 1
Thứ 4, ngày 26 tháng 2 năm 2020 Chào mừng bạn đến với website của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:

Lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam như sau :

-        Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h30 ngày 25/04/2019.

-        Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-        Nội dung họp:

+        Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

+        Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;

+        Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;

+        Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.


THƯ MỜI VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ

Thư mời

Xác nhận tham dự


TÀI LIỆU

Chương trình ĐHĐCĐ năm 2019: Tải tại đây

- Quy chế tiến hành Đại hội: Tải tại đây

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 & kế hoạch SXKD 2019Tải tại đây

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2018 & phương hướng hoạt động năm 2019Tải tại đây

3. Báo cáo hoạt động của BKS 2018 & phương hướng hoạt động năm 2019Tải tại đây

4. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanhTải tại đây

6. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT: Tải tại đây

7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2018 kế hoạch 2019Tải tại đây

8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019Tải tại đây

Trân trọng thông báo ../..CÁC TIN KHÁC
CBTT "Nghị quyết HĐQT số 49"
Công Bố BCTC Quý 4 Năm 2019 Của Công ty
CBTT "Nghị quyết HĐQT số 47 - Thành lập công ty"
CBTT V/v: Thay đổi người được ủy quyền Công Bố Thông Tin
Công bố thông tin V/v: Xin gia hạn báo cáo tài chính năm 2020 của TH1
CBTT "Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019"
Công Bố Thông Tin : Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Số 46 và Số 46A
Thông báo "Thay đổi người được ủy quyền Công Bố Thông Tin"
CBTT "Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2019"
CBTT "Báo cáo quản trị bán niên 2019"
1 2 3 4 5 ...

Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.8264009 / 3.8265190   -   Fax: (84-24) 3.8259894