Thông báo 
Bấm ESC để thoát hoặc
  • 1
Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021 Chào mừng bạn đến với website của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Đánh giá lại mức độ rủi ro doanh nghiệp XNK

Từ ngày 15/01/2014, DN hoạt động XNK, quá cảnh hàng hóa sẽ được đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro theo Thông tư 175/2013/TT-BTC

Từ ngày 15/01/2014, DN hoạt động XNK, quá cảnh hàng hóa sẽ được đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro theo Thông tư 175/2013/TT-BTC.

Theo đó, việc đánh giá xếp hạng rủi ro của DN sẽ được xếp thành 7 mức độ, bao gồm:

- Hạng 1: Danh nghiệp ưu tiên;

- Hạng 2: Doanh nghiệp rủi ro rất thấp;

- Hạng 3: Doanh nghiệp rủi ro thấp;

- Hạng 4: Doanh nghiệp rủi ro trung bình;

- Hạng 5: Doanh nghiệp rủi ro cao;

- Hạng 6: Doanh nghiệp rủi ro rất cao;

- Hạng 7: Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh dưới 365 ngày.

Việc đánh giá, xếp hạng rủi ro sẽ làm cơ sở cho việc áp dụng các chính sách ưu tiên trong quản lý hải quan, quản lý thuế hoặc các biện pháp nghiệp vụ khác trong hoạt động XNK, quá cảnh của DN.

Ngoài ra, Thông tư mới cũng quy định về việc phân loại và điều kiện đánh giá DN tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế.

Thông tư trên bãi bỏ Quyết định 48/2008/QĐ-BTC.CÁC TIN KHÁC
Bản tin văn bản có hiệu lực, ngày 01/01 - 31/01/2019
Quy định mới về hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu.
Từ 1/1/2014 áp dụng Biếu thuế XNK mới
Các Luật mới vừa được Quốc hội thông qua trong tháng 12/2013
Quy định mới về thủ tục hải quan áp dụng từ 1/11/2013
Những quy định mới liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế
Văn bản pháp luật trong nước
1

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (84-24)3.8265190 - 3.8259517
Email: gexim@ge1.com.vn  -   Website: www.ge1.com.vn