Thông báo 
Bấm ESC để thoát hoặc
  • 1
Thứ 6, ngày 22 tháng 11 năm 2019 Chào mừng bạn đến với website của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CBTT "Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Công Bố Thông Tin : Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Số 46 và Số 46A
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Thông báo "Thay đổi người được ủy quyền Công Bố Thông Tin"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Xem tất cả

HỒ SƠ CÔNG TY
HỒ SƠ CÔNG TY Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sửa đổi năm 2018
HỒ SƠ CÔNG TY Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sửa đổi năm 2015
Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sửa đổi năm 2012
Xem tất cả

LAO ĐỘNG & TIỀN LƯƠNG

Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.8264009 / 3.8265190   -   Fax: (84-24) 3.8259894