Thông báo 
Bấm ESC để thoát hoặc
  • 1
Thứ 5, ngày 9 tháng 4 năm 2020 Chào mừng bạn đến với website của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Gia hạn thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính
Thông báo ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Xem tất cả

HỒ SƠ CÔNG TY
HỒ SƠ CÔNG TY Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sửa đổi năm 2018
HỒ SƠ CÔNG TY Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sửa đổi năm 2015
Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sửa đổi năm 2012
Xem tất cả

LAO ĐỘNG & TIỀN LƯƠNG

Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.8264009 / 3.8265190   -   Fax: (84-24) 3.8259894