Thông báo 
Bấm ESC để thoát hoặc
  • 1
Thứ 7, ngày 24 tháng 8 năm 2019 Chào mừng bạn đến với website của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CBTT "Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2019"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
CBTT "Báo cáo quản trị bán niên 2019"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
CBTT "Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
CBTT "Ký Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC Năm 2019 Của Công Ty"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Công Bố Thông Tin V/v "Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp May xuất khẩu Hải Phòng"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
CBTT "Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Công Bố Biên Bản Và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2019
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Công Bố Báo Cáo Thường Niên Năm 2018
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Công Bố BCTC Đã Được Kiểm Toán Năm 2018 Của Công ty TH1
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
1 2 3 4 5 ...
Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.8264009 / 3.8265190   -   Fax: (84-24) 3.8259894